Servicii

Servicii

Realizarea de proiecte de arhitectură, design, rezistență și instalații pentru:

Construcții: rezidențiale, colective, industriale. turistice, de alimentație publică

Reabilitări: istorice, construcții civile, clădiri construcții

Design de interior: rezidențial, comercial

Izolări termice blocuri

 

Realizare studii și servicii conexe proiectării:

Expertize tehnice;

Audit energetic;

Relevee de arhitectură;

Documentații tehnico-economice: liste de cantități, devize, documentații licitații.

Studii geotehnice;

Studii topografice;

Obținerea de avize și acorduri, certificate de urbanism și autorizații de construire.

Management și consultanță.

 

Vă putem oferi servicii de consiliere în oricare din domeniile de mai sus menționate.